Dnia 28 stycznia w naszej grupie

odbędzie się bal karnawałowy.

Prosimy, by dzieci w tym dniu

przyszły do przedszkola już przebrane.

 

Dnia 20 stycznia w środę

nagrywamy przedstawienie dla Babci i Dziadka.

Prosimy, aby  w tym dniu dzieci przyszły ubrane na galowo.

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda zimą

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).

Procesy poznawcze

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Zabawy dźwiękami

 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.

Słownictwo

 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania Percepcja wzrokowa

 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

Słuch fonematyczny

 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • lepienie z masy solnej.

Obcowanie ze sztuką

 • oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat
 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku                                                                                  Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Własne możliwości

 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 

Piosenka na grudzieńhttps://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM

 

 

 

 

Rodzina

Więzi rodzinne

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Własne możliwości

 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).

Koledzy, grupa przedszkolna

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

Procesy poznawcze

Uwaga

skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela

 

 

 

 

Wiersz

Z babcią na spacer, z dziadkiem na rower

Tak chętnie z Wami czas swój spędzamy.

Nawet choroba nie jest tak straszna,

kiedy jesteście tuż obok, z nami.

 

Mróz coś rysuje właśnie na szybie.

Coraz przez okno zagląda słońce.

Ja też maluję!Dla Was laurki!

Co na nich będzie? Serca gorące!

 

To Wasze dni! Dzień Babci , Dziadka!

I dla Was mamy piękne życzenia,

tysiąc buziaków i sto lat w zdrowiu!

Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia.

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Intuicja geometryczna

 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

W świecie techniki

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

 

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciel

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.

 

 

Podkategorie