x

                                                                                                 Kolorowe Balony PASTEL 40cm 50szt 14 CALI HEL mix 6074941874 - Allegro.pl
 
 
 
Bal karnawałowy w naszej grupie odbędzie się w dniu 25. 01. 2021r. w godzinach
 
porannych.
 
Prosimy, aby dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola już przebrane.

Zamierzenia na styczeń

 • poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku,
 • wzbogacanie doświadczeń estetycznych, poznawanie nowej techniki plastycznej - techniką rozdmuchiwania tuszu.
 • wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia,
 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji, pobudzanie zmysłów,
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków (przepis na ciasto)– rozróżnia i wymienia składniki, z których zostanie wykonane ciasto,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • poszerzenie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku,
 • przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych pór roku,
 • wyrabianie zdolności twórczych dzieci,
 • rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku,
 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw zimowych,
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej słów,
 • wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą,
 • rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska,
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających wypowiadania się,
 • organizowanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych,
 • reagowanie ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalanie znajomości figur geometrycznych, tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech,
 • wyodrębnianie części (podzbioru) z określonej całości (zbioru),
 • wzbogacenie wiedzy na temat dawnych zabaw
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych, orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • ćwiczenie orientacji na kartce papieru,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach oraz zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

 

Wiersz T. Fiutowskiej

„Co robią zimą dni tygodnia”

 

Gdy tylko słonko na niebie lśni,

bawią się zimą tygodnia dni.

Poniedziałek – zjeżdża na sankach.

Wtorek – lepi bałwanka.

Środa narty przypina.

Czwartek kije jej trzyma.

Piątek jedzie na ślizgawce

ciągnięty przez dwa latawce.

Sobota rzuca śnieżkami

i woła niedzielę:

„Hej, baw się z nami!”

A niedziela, choć zdrowa,

pod pierzynę się chowa.

 

 

 

 

 

Rodzina

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Procesy poznawcze / Spostrzeganie wzrokowe

 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.

Aktywność językowa

 • Wypowiedzi ustne
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • Słuch fonematyczny
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • Przygotowanie do czytania
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

Elementy matematyki

 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.

W świecie techniki

Urządzenia gospodarstwa domowego

 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną, dbałością o swoje zdrowie.

W zdrowiu i chorobie

 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • spożywanie różnorodnych pokarmów.

Bezpieczeństwo

Świadomość niebezpieczeństwa

 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

 

 

 

Wiersz do  nauki

Kamila Bednarek  „Kropeczki biedroneczki”.

 

W poniedziałek biedroneczki

gdzieś zgubiły swe kropeczki.

Cały wtorek ich szukały,

bo ich domek nie był mały.

W środę poszły na spacerek

przeszukały cały skwerek.

W czwartek już nie miały siły,

więc szukanie zostawiły.

W piątek sobie przypomniały,

że w szkatułce je schowały.

Do soboty świętowały,

tak im minął tydzień cały.

Potem kropki założyły

I w niedzielę piękne były.

Jaki morał z tej bajeczki?

Ciężkie życie biedroneczki,

kiedy zgubi swe kropeczki.

 

 

    

x

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi

 

Piosenka, której się uczymy:

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła śliwki,

żółte i czerwone jabłka i smaczne malinki.

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich robimy.

 

Jesienny wiersz:

 

Wkoło dźwięki jesienne,

rozmarzone i senne.

W parku idę alejkami,

a tu liście pod nogami

szur, szur, szur.
Czasem jesień kropi deszczem,

czasem nam ulewę ześle,

kap, kap, kap.

Wietrzyk w polu zgina drzewo

trochę w prawo, trochę w lewo –

wiu, wiu, wiu.

Uciekają z kraju ptaki,

wznosząc pisk żałosny taki:

pi, pi, pi.

Wrony, wróble pozostały,

czyniąc jazgot na park cały:

kra, kra, kra.

A jak chodzę, spaceruję,

miękkie błoto rozdeptuję

klap, klap, klap.

 

Podkategorie