Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą bajek zamieszczoną na stronie:
bajki-zasypianki.pl
Znajdują się tam darmowe bajki relaksacyjne i pomagajki (terapeutyczne). Pomagają dzieciom nieśmiałym, wyjaśniają świat i oswajają trudne tematy - strach przed ciemnością, pierwszą wizytę u dentysty, kłótnie wśród rodzeństwa, niepełnosprawność, autyzm, mutyzm i wiele innych. Pełną listę bajek znajdziecie Państwo tutaj:
https://bajki-zasypianki.pl/bajki-pomagajki/
Serdecznie zachęcamy do odwiedzin tej strony! :)

Drodzy Rodzice, kochane dzieci! 


Już niedługo w środę 27.01.2021 odbędzie się w naszym Przedszkolu Bal Karnawałowy!

Zakasajcie rękawy i szykujcie piękne stroje :)

Szykuje się wspaniała zabawa!

Bal karnawałowy | Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
 • rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,

 Piosenki

A Mikołaj Pędzi - Piosenki Świąteczne | HeyKids - YouTube

ZoZi - Podarunki z nieba (świąteczna piosenka dla dzieci) - YouTube

 

 

Zamierzenia:

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie;
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku;
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż;
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej);
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej;
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech;
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
  • ze śpiewem,
  • tanecznych;
 • wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp.;
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych – Dzień Babci i Dziadka na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie przedstawienia itp.).

 

 

Piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo

Zamierzenia

 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie liter : i, t, d, k
 • określanie miejsca spółgłosek w słowie
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • podawanie cech rodziców,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
 • utrwalanie poznanych praw dziecka, zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
 • poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • zachęcanie do dbania o zęby,

 

Podkategorie