Od początku swojego istnienia nasze przedszkole nosi imię J. Korczaka. Nam, pracownikom przedszkola nie są obce idee głoszone przez Tego wielkiego pedagoga. Był pionierem w ustanawianiu praw dziecka. Bronił słabych i cichych. Uważał, że nie ma dzieci - są ludzie. Podkreślał ogromne znacznie szacunku dla dzieci, małych trosk, wielkich problemów. Ten rok, zwany Rokiem Korczakowskim, był dla naszej placówki bardzo ważny. Z wielkim zaangażowaniem przystąpiłyśmy do jego realizacji. A zaczęłyśmy od modernizacji wystroju holu i szatni. zorganizowałyśmy wiele konkursów o charakterze lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim. Były to:

  • rodzinny konkurs literacki na wiersz lub piosenkę o Przedszkolu nr 8 im. J. Korczaka,
  • ogólnopolski konkurs plastyczny Janusz Korczak- Patron Mojego Przedszkola,
  • powiatowy konkurs recytatorski Król Maciuś Pierwszy,
  • wystawa prac plastycznych W Krainie Króla Maciusia,
  • konkurs sportowo-edukacyjny Na Dworze Króla Maciusia.

Ponadto, dzieci wyjechały do Szczecina, na zaproszenie Zachodniopomorskiego Kuratorium, na konferencję O prawie dziecka do wyrażania własnego zdania i zaprezentowały przedstawienie Prawa Dziecka. Tam spotkały się z Rzecznikiem Praw Dziecka - Markiem Michalakiem. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w organizacji wydarzeń pomogli nam: rodzice,Urząd Miejski, Centrum Kultury 105, Rada Osiedla Tysiąclecia. Niektóre przedsięwzięcia zostały objęte patronatem Prezydenta Miasta Koszalina.