Do obchodów Roku J. Korczaka włączyłyśmy koszalińskich twórców z Bractwa Literackiego. Zaproszenie przyjęło 6 osób, które podjęły się trudu napisania wierszy o J. Korczaku. Niektóre osoby napisały ich kilka. Wiersze recytowane były 28.XI.2012r. przez dzieci 5 i 6-letnie z czterech koszalińskich przedszkoli. Podczas tego spotkania, dzieci, zaproszeni goście, mieli również okazję osobiście poznać poetów, a także dodatkowo, wysłuchać wierszy napisanych przez literatów. W trakcie spotkania dzieci wykazywały się również znajomością wiedzy o naszym patronie - J. Korczaku.Spotkanie umiliły taneczne popisy dzieci z naszego przedszkola.

Ola O. I Hubert Ś. reprezentanci z naszego przedszkola podczas recytacji wiersza Nasz Patron.

Pan Kazimierz G. - literat - podczas czytania swojego wiersza Wspomnienie.

Zaproszeni goście.

Taneczne popisy naszych 5-latków.

i 6-latków z naszego przedszkola.