6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia w zespołach, indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne działania  w kącikach zainteresowań, prowadzenie obserwacji, działania wspomagające rozwój dziecka - praca indywidualna. Poranne planowanie dnia
8:00 - 8:20                   Swobodne działania w kącikach zainteresowań. Działania wspomagające rozwój dziecka - praca indywidualne.
8:20 - 8:30 Ćwiczenia poranne
8:30 - 9:00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie 

9:00 - 9:20

(gr. I i II)

9:00 - 10:00

(gr. III i IV)

Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego jest to: kształtowanie mowy i myślenia, pojęć matematycznych, poznawanie przyrody, umuzykalnienie, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, ćwiczenia gimnastyczne, rytmika.

9:00 - 11:15

(gr. I i II)

9:00 - 11:15

(gr. III i IV)

Zabawy dowolne - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Pobyt w ogrodzie (ewentualnie w sali),  organizacja zabaw sportowych, obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych, ogrodniczych i porzadkowych. Spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni(ubieranie się i rozbieranie)
11:30 - 12:00  Przygotowanie do obiadu. Obiad - część I

12:00 - 13:50

(gr. I i II)

 12:00 - 13:50

(gr. III i IV)

Przygotowanie do odpoczynku po obiedzie - słuchanie muzyki lub bajek. Czynności samoobsługowe(rozbieranie się i ubieranie, toaleta).

Zajęcia w kącikach zainteresowań prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień i możliwości dzieci - zabawy tematyczne, dydaktyczne itp.Działania wspomagające rozwój dziecka - praca indywidualne, zajęcia dodatkowe.

13:50 - 14:00 Zabawa ruchowa
14:00 - 14:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad - część II . Czynności samoobsługowe, higieniczne - mycie zębów, organizacyjne.
14:30 - 16:00 Aktywność twórcza dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, działania wspomagające rozwój dziecka - praca indywidualna. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.